söndag 25 maj 2008

Förklaring Panegyrisk

I korta drag kan man säga att det betyder:
Entusiastiskt och överdrivet lovordande


Men vill man ha den lååånga versionen så fortsätter du att läsa här:Lovtal är det retoriska begrepp som används för att beskriva den del av genus demonstrativum, talgenren för uppvisningstal, som framhåller och hyllar goda egenskaper hos någon eller något.

Denna genre kallas ofta panegyrisk och lovtalet var under antiken den vanligaste formen av genus demonstrativum och det var dessutom en av antikens största litterära genrer.

Övningen lovtal är den åttonde övningen i Afthonius progymnasmata.

Ett panegyriskt tal kan också definieras som "ett formellt publikt tal", eller i senare innebörd även "en skriven vers, levererad i högtidlig ton tillägnad en person eller sak".

Hyllade personer i det gamla Grekland var vanligtvis högutbildade och berömvärda.
Det var en allmänt hyllad person som ej förväntade sig att bli kritiserad.

Inom retoriken är ett vanligt drag att tala å andras vägnar och ofta var det mångas hyllning som retorikern satte ord på.

Ordet panegyrik kommer från grekiskans panegyris (festförsamling) och betyder ungefär ”passar för en allmän samling”.

I Aten var såna tal levererade på nationalfestivaler eller spel, med objektet omtalat så invånarna skulle få glorifierad berömmelse till förfäderna.

1 kommentar:

  1. Åh, jag blir helt panegyrisk!
    :-)
    Gillar det....Lånar det om det är ok..
    *fniss*

    SvaraRadera